ساخت سوله ورزشی

 

 

ساخت سوله ورزشی -دهانه32متر_ارتفاع11_محل اجرا :تهران-نبش میدان آزادی_ کارفرما هلیکوپترسازی

سوله خرپایی ((Truss))سازه‌ای صلب و مثلثی شکل می‌باشد که اعضای آن مستقیم و بدون انحنا بوده و اتصال اعضای آن با یکدیگر به‌صورت مفصل (لولا) می‌باشد. اگر اعضای خرپا همگی در یک صفحه موجود باشند به آن خرپا، خرپا صفحه‌ای می‌گویند. خرپاها توانایی تحمل نیروهای کششی و فشاری را دارند و تحت اثر نیروهای واردشده تغییر هندسی نمی‌دهند مگر آنکه یکی از اعضای آن خم شود یا بشکند.

ساخت سوله ورزشی | ساخت سوله ورزشی در تهران |سوله ورزشی | سوله ورزشی در تهران | سالن ورزشی | ساخت سالن ورزشی

به علت نوع اتصال اعضای خرپا به‌صورت مفصل با یکدیگر نیروی گشتاور در خرپا تأثیری ندارد و به همین دلیل خرپاها جزء سازه‌های ساده‌ی باربر محسوب می‌شوند که در پل‌ها، سقف‌ها، در سوله‌ها با دهانه‌های بلند و سازه‌های هوافضا کاربرد دارند. خرپاها به دلیل سه عضوی و مثلثی شکل بودنشان پایدار می‌باشند ولی اشکالی که دارای چهار عضو یا بیشتر باشند ناپایدار بوده و تحت اثر نیروهای وارد شده فرو می‌ریزند.

۱٫ سوله خرپا ساده simple truss: بااتصال سه عضو در دو گره به‌صورت مفصلی با یکدیگر یک مثلث تشکیل‌شده که به آن مثلث بنیادی خرپا گفته می‌شود. توسعه خرپا هر بار با اضافه نمودن دو عضو و یک گره صورت می‌گیرد. اعضای جدید در گره (محل تقاطع دو یا چند عضو را گره می‌گویند) جدید به یکدیگر مفصل شده و انتهای دیگر آن‌ها به گره‌های موجود مفصل می‌گردند. خرپاهایی که بدین نحو ایجاد می‌گردند به خرپاهای ساده موسوم‌اند.

۲٫سوله خرپای مرکب یا Compounded Trusses: خرپای مرکب خرپایی است که از اتصال و ترکیب دو یا چند خرپای ساده ایجاد می‌گردد.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]